Oprava výtlkov | Údržba cestných komunikácií


☏ : +421 948 088 306
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Oprava výtlkov | Údržba cestných komunikácií ☏ : +421 948 088 306
: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

separator

Čo s obrubníkmi

Súčasťou kvalitného chodníka či krásneho schodiska sú aj obrubníky. Lemujú novo položenú dlažbu a kotvia jej spodné konštrukčné vrstvy. Vytvorenie kvalitného podkladu je pri obrubníku, rovnako ako pri dlažbe, najdôležitejším krokom pred samotnou pokládkou. Nedostatky v tejto fáze už žiadny obrubník nevyrovná. Dávame teda pozor na zloženie jednotlivých konštrukčných vrstiev, aby zodpovedali konkrétnym geologickým pomerom a predpokladanému zaťaženiu budúceho chodníka alebo cestnej komunikácie.

Založenie obrubníka

Betónové obrubníky a palisády sa osádzujú do betónového lôžka, ktoré tvorí betónová zmes (minimálne triedy C16/20) na pevnom a zhutnenom základe. Obrubníky sa väčšinou osádzajú tak, aby ich horná plocha bola v rovine s priliehajúcim trávnikom, alebo ho mierne prevyšovala. Použitý betón zodpovedá potrebám plochy, ktorá nebude vystavovaná chemickým rozmrazovacím látkam a soliam. V ostatných prípadoch je nutné prispôsobiť triedu betónu.

Pre palisády platí postup ako pri obrubníkoch s tým rozdielom, že do betónového lôžka sa ukladajú minimálne do jednej tretiny svojej výšky a odporúča sa pred ne položiť zvýšený pruh dlaždíc, aby autá nemohli zachádzať do ich tesnej blízkosti. Zabezpečí sa tak betónová pätku palisády.

obrubník

Škáry medzi obrubníkmi

Škáry medzi jednotlivými obrubníkmi je potrebné dodržiavať medzi 3 až 10 mm. Škáry medzi čelami obrubníkov a dlažby nesmú byť väčšie ako 5 mm. Na vyplnenie sa používa cementová malta,alebo drobné kamenivo.

Následná starostlivosť

Osadené obrubníky musia byť dostatočne vlhké, aby betón dozrel a nepopraskal. Vysychanie totiž spôsobuje trhliny, ktoré výrazne znižujú kvalitu betónového lôžka.

A na čo si dávame ešte pozor?

Aby sme betónovú pätku na strane betónovej plochy neurobili príliš vysoko, musíme myslieť na výšku betónovej dlažby a taktiež počítať s minimálnou kladiacou vrstvou 3 až 5 cm.


Čo je zámková dlažba

Zámková dlažba je jedným z druhov betónovej dlažby . Hodí sa na vydláždenie parkovacích plôch, záhradných ciest, alebo vjazdov do garáží. Je charakteristická tvarovými hranami, vďaka ktorým do seba dlaždice zapadajú a nedochádza k horizontálnemu posunu jednotlivých kameňov.

Ktoré faktory ovplyvňujú výber dlažby

Pri výbere zámkovej dlažby sa zohľadňuje najmä účel a tiež plánované zaťaženie dlažby.

Pre menej zaťažené plochy sa obvykle používa dlažba s hrúbkou 6 cm a pre viac zaťažené plochy sa volí dlažba s hrúbkou 8 cmPri výbere dlažby v okolí rodinného domu dbáme aj na estetické faktory, kde vyberáme z mnohých tvarov,farebných variantov a povrchových úprav dlažieb.

dlazba

Príprava a výkop

Pred začatím práce s dlažbou je nutné venovať pozornosť niekoľkým veciam. Základom správneho položenia dlažby je svedomitá príprava podkladových vrstiev . Kvalita podložia rozhoduje o životnosti a funkčnosti hotovej dlažby. Preto nestačí len odstrániť vrstvu hliny.

Po vytýčení hranice vykopeme požadovanú hĺbku podložia. Hĺbka dna výkopu závisí na aký účel sa bude dlažba používať.

Pokládka dlažby zaťaženej chôdzou

Pokiaľ pokladáme zámkovú dlažbu, pri ktorej plánujeme, že bude zaťažená iba chôdzou, odporúča sa vykopať zeminu do hĺbky 20-30 cm. Aby sa podložie dostatočne spevnilo, musíme dno zhutniť valcovaním. Toto dno musí kopírovať sklon budúcej dlažby.

Po zhutnení zeminy sa osadia obrubníky, ktoré ukladáme do betónového lôžka. Medzi obrubníky nasypeme vrstvu štrku frakcie 4–8 mm. Vrstva by mala mať výšku 10–15 cm a následne sa zhutní vibračnou doskou.

Medzi dôležitý krok patrí aj vyrovnanie podkladu na ktorý sa následne navrství jemné kamenivo s frakciou 4 mm (do výšky 2–5 cm ). Na dokonalý rovný povrch s rovnomernou hĺbkou v rámci celej plochy budúcej dlažby použijeme drevené alebo oceľové laty s výškou 5 cm. Po stiahnutí vodiace lišty sa dosype jemné kamenivo. Finálna vrstva nám po položení dlažby klesne zhruba o 1 cm.

 

Pokládka dlažby zaťaženej pojazdom

Pokiaľ pokladáme zámkovú dlažbu, pri ktorej plánujeme zvýšenú záťaž (príjazdy k domom, parkovacie plochy), odporúča sa vykopať zeminu do hĺbky približne 60–70 cm (pre automobili do 3,5 t). Dno výkopu rovnako ako pri pokladaní dlažby zaťaženej chôdzou musíme zhutniť valcovaním. Kvôli dostatočnej pevnosti podkladu sa vytvoria dve podkladové vrstvy – hrubá a jemná.

Na prvú vrstvu (hrubý podklad) používame kamenivo s frakciou 16–32 mm a pri zhutnenom stave výšku 25–35 cm,

Po priprave hrubého podkladu osádzame vysoké cestné obrubníky do betónového lôžka, ktoré následne zarovnáme pomocou vodováhy a špagátu.

Po zatvrdnutí betónu vsypeme medzi obrubníky kamenivo s frakciou 4–8 mm (jemný podklad), kde by táto vrstva mala mať výšku 10–15 cm  a následne podklad zhutníme vibračnou doskou.

Pre dosiahnutie vyrovnania podkladu na zhutnené vrstvy nasypeme jemné kamenivo s frakciou 4 mm . Na vyrovnanie podkladu používame oceľové alebo drevené laty, ktoré umiestníme na povrch a následne zarovnávame kamenivo pomocou hliníkovej lišty. V prípade potreby dosypeme jemné kamenivo.

Nasleduje pokládka dlažby. Pre miesta zaťažené pojazdom používame dlažbu s hrúbkou 8 cm .

Škárovanie dlažby

Po pokládke dlažby následuje škárovanie, kde sa používa preschnutý kremičitý piesok s frakciou 0–4 mm, ktorým starostlivo zasypeme medzery.

Po škárovaní sa plocha zhutní pomocou vibračnej dosky a zasype požadovaným množstvom kremičitého piesku.

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Ceny sa menia prípad od prípadu, nie je preto možné zaviesť unifikovaný cenník.

V prípade že nás budete kontaktovať a zrozumitelne nám predostriete Vaše požiadavky alebo problém, cenu Vám dokážeme vyhotoviť na mieru a v krátkom časovom horizonte.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

created by: Marek Sarvas